Cement luzem


Produkty 1 - 5 z 10

CEM I 42,5 R


Cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej, idealny do produkcji prefabrykatów o podwyższonych parametrach.

 

CEM I 42,5 R to cement portlandzki klasy 42,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej. Produkt wyróżnia się szybkim przyrostem wytrzymałości, wysoką wytrzymałością wczesną oraz dużym ciepłem hydratacji. Dzięki tym cechom jego zastosowanie skraca proces produkcji prefabrykatów, umożliwia zwiększenie rotacji deskowań, a także zmniejsza koszt zużycia energii w procesie przyspieszania dojrzewania elementów.

 

Oprócz wytwarzania prefabrykatów CEM I 42,5 R nadaje się do przygotowywania betonów BWW, SCC i komórkowych, jak również do zastosowań w budownictwie drogowo-mostowym oraz inżynierii komunikacyjnej, nawet w warunkach obniżonych temperatur.

 

Cement CEM I 42,5 R przy dozowaniu zgodnym z normami może być stosowany w warunkach agresywnego oddziaływania środowiska na beton i zbrojenie.

CEM I 52,5 R


Cement o szybkim przyroście wytrzymałości wczesnej, idealny do produkcji specjalistycznych prefabrykatów.

 

 

CEM I 52,5 R to cement portlandzki klasy 52,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej.  Dzięki bardzo wysokiej wytrzymałości wczesnej i jej dużej dynamice narastania CEM I 52,5 R skraca czas produkcji prefabrykatów i umożliwia zwiększenie rotacji deskowań.

 

Z kolei bardzo duże ciepło hydratacji znacznie ogranicza obróbkę cieplną i pozwala na dojrzewania elementów również w obniżonej temperaturze. Wysoka powierzchnia rozdrobnienia sprawia, że 
CEM I 52,5 R nadaje się m.in. do produkcji prefabrykowanych elementów cienkościennych i drobnowymiarowych, a także sprężonych.

 

Produkt może być stosowany w warunkach agresywnego oddziaływania środowiska na beton i zbrojenie.

DYNAMIK


Cement klasy 52,5 idealny do szerokiego zastosowania w prefabrykacji.

Oznaczenie normowe: CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N

 

Dynamik to cement portlandzki wieloskładnikowy klasy 52,5 z dodatkiem żużla wielkopiecowego (S) oraz kamienia wapiennego (LL). Wysoki stopień rozdrobnienia, krótki czas wiązania, bardzo wysoka wytrzymałość wczesna i wysoka wytrzymałość w okresie normowym czynią go idealnym surowcem do produkcji prefabrykatów, ponieważ dzięki tym właściwościom przyspieszeniu ulega rotacja form oraz skraca się czas potrzebny do zwolnienia naciągów przy wytwarzaniu elementów sprężanych. Dodatkowo jasny kolor mieszanki pozwala uzyskać  bardziej intensywne zabarwienie gotowego produktu przy mniejszym dozowaniu barwników.

 

Dynamik nadaje się nie tylko do produkcji sprężanych prefabrykatów wielkogabarytowych i drobnowymiarowych, lecz także do wytwarzania betonów BWW, SCC i komórkowych oraz produkcji kostki brukowej.

 

Przy dozowaniu zgodnym z normami cement może być stosowany w warunkach agresywnego oddziaływania środowiska na beton i zbrojenie.

CEM II/A-V 42,5 R


Cement do produkcji betonu towarowego o podwyższonych parametrach oraz najpopularniejszych prefabrykatów.

 

 

CEM II/A-V 42,5 R to cement portlandzki popiołowy klasy 42,5 z dodatkiem wysokiej jakości lotnego popiołu krzemionkowego. Za sprawą wysokiej wytrzymałości wczesnej produkt ten stanowi idealny surowiec do zoptymalizowanej produkcji najbardziej typowych prefabrykatów.

 

Z kolei dobra dynamika narastania wytrzymałości na początku i w dłuższym okresie dojrzewania oraz niski skurcz betonu pozwalają na użycie CEM II/A-V 42,5 R do wytwarzania mieszanek betonowych do budowy fundamentów i elementów konstrukcyjnych, w tym także monolitycznych.

 

Produkt wyróżnia się dodatkowo dobrą urabialnością oraz możliwością dojrzewania w obniżonych temperaturach, co czyni go użytecznym przy stabilizacji gruntów i podbudowie dróg. Przy dozowaniu zgodnym z normami cement może być stosowany w warunkach agresywnego oddziaływania środowiska na beton i zbrojenie.

CEM II/B-V 32,5 R


Cement do produkcji betonów towarowych przeznaczonych do powszechnego stosowania.

 

CEM II/B-V 32,5 R to cement portlandzki popiołowy klasy 32,5 z dodatkiem lotnego popiołu krzemionkowego. Wyróżnia się wydłużonym czasem urabialności oraz doskonałą pompowalnością przygotowanej przy jego użyciu mieszanki betonowej.

 

Niski skurcz betonu, wysokie wytrzymałości w długich okresach dojrzewania oraz zwiększona odporność na agresję siarczanową sprawiają, że produkt nadaje się  m. in. do wykonywania obiektów budownictwa ekologicznego i hydrotechnicznego, fundamentów i konstrukcji nośnych, a także do stabilizacji gruntów i podbudowy dróg.

 

Można go również używać do wytwarzania murarskich i tynkarskich zapraw budowlanych cementowych i cementowo-wapiennych. Cement nie powinien być stosowany w warunkach silnego nasycenia elementu betonowego wodą (również z solami odladzającymi) i poddawania go intensywnemu cyklicznemu zamrażaniu i rozmrażaniu.


Produkty 1 - 5 z 10

Pokaż:

5

    produktów na stronę