Cement workowany


Produkty 1 - 5 z 5

Majster


Cement remontowo - budowlany Majster® jest cementem powszechnego zastosowania. Jest to pierwszy na rynku cement w ergonomicznym opakowaniu z rączką ułatwiającą wygodne i bezpieczne przenoszenie worka.

 

Majster® to cement wieloskładnikowy klasy 32,5 o składzie zgodnym 
z wymaganiami normy PN-EN 197-1.


Cement Majster® przeznaczony jest do:

 

 • betonu zwykłego klas od C8/10 do C 30/37
 • zapraw murarskich - ściany nadziemne oraz fundamentowe budynków w gruntach suchych
 • zapraw tynkarskich - wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych
 • stabilizacji gruntów i wytwarzania chudego betonu na podbudowy konstrukcji nośnych

 

Korzyści z zastosowania cementu Majster®:

 

 • jest uniwersalny, nadaje się do większości robót budowlanych
 • zmniejsza straty materiałowe dzięki podwyższonej przyczepności zapraw do podłoża
 • ogranicza konieczność stosowania wapna hydratyzowanego do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich, co obniża koszty wytworzenia zaprawy
 • poprawia komfort pracy dzięki dobrej urabialności i plastyczności zapraw i mieszanek betonowych
 • zapewnia optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki betonowej lub zaprawy
 • ogranicza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych

Popularny


Cement powszechnego zastosowania, o podwyższonej urabialności i odporności na działanie środowisk agresywnych, doskonały do prac posadzkarskich i podbudowy pod kostkę brukową.

Popularny® to cement pucolanowy klasy 32,5, o składzie zgodnym z wymaganiani normy PN-EN 197-1. Produkt ten znakomicie nadaje się do większości prac budowlanych, w tym wykonywania posadzek i jastrychów, podbudowy pod kostkę brukową, wytwarzania betonu zwykłego, przygotowywania typowych zapraw murarskich i tynkarskich, stabilizacji gruntu oraz podbudowy konstrukcji nośnych za pomocą betonu chudego.

 

Użycie cementu Popularny® ułatwia obróbkę powierzchni posadzek, poprawia szczelność betonu, podwyższa urabialność i pompowalność betonów, ułatwia rozprowadzanie mieszanki betonowej wewnątrz form i deskowań oraz zwiększa odporność na działanie środowisk agresywnych chemicznie.

 

Na estetykę i trwałość konstrukcji lub elementów wykonanych na bazie cementu Popularny® wpływa również obniżone ryzyko występowania wykwitów węglanowych oraz niski skurcz betonu.

Standard


Cement uniwersalny o podwyższonej urabialności i przyczepności do podłoża, doskonały do prac ogólnobudowlanych.

Standard® to cement wieloskładnikowy - CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R.


Produkt ten znakomicie nadaje się do większości prac budowlanych, w tym wytwarzania betonu zwykłego, przygotowywania typowych zapraw murarskich i tynkarskich, produkcji drobnych prefabrykatów czy stabilizacji gruntu i podbudowy konstrukcji nośnych za pomocą betonu chudego.


Standard® zapewnia optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki, w tym znakomitej plastyczności i urabialności, a także podwyższonej przyczepności do podłoża, która ogranicza straty materiałowe. Zastosowanie produktu do przygotowywania zapraw ogranicza konieczność dodawania do nich wapna hydratyzowanego.

Ekspert


Cement Ekspert® - to cement o podwyższonej klasie wytrzymałości ponad 42,5 MPa - stosowany wszędzie tam, gdzie musimy uzyskać wytrzymałe i trwałe betony w bardzo krótkim czasie.

Ekspert® to cement portlandzki wieloskładnikowy - CEM II/B-V 42,5 N. Dzięki wysokiej wytrzymałości wczesnej oraz końcowej produkt ten idealnie sprawdza się do przygotowania betonów wysokich klas C16-C45 na placu budowy, na konstrukcje stropów, wieńców, belek, schodów i nadproży, a także fundamenty, posadzki czy prefabrykaty. Wysokie wytrzymałości wczesne pozwalają na przyspieszenie tempa prac budowlanych, szybszą rotacje form i szalunków. Podwyższona urabialność ułatwia lepsze wypełnianie form i szalunków oraz poprawia pompowalność mieszanki betonowej. Dzięki odpowiednio dobranej kompozycji składników mineralnych użycie cementu Ekspert® zmniejsza ryzyko pojawienia się rys skurczowych, pustek i raków czy wykwitów na gotowych elementach.

Specjal


Cement do środowisk narażonych na niekorzystny wpływ czynników atmosferycznych.

Specjal® to cement portlandzki CEM I 42,5 R o wysokiej wytrzymałości wczesnej i końcowej. Jego głównymi składnikami są klinkier portlandzki i regulator czasu wiązania. Dzięki zastosowaniu cementu Specjal® uzyskujemy trwałe i wytrzymałe zaprawy oraz betony na fundamenty, posadzki, elementy prefabrykowane, a także elementy konstrukcji narażone na działanie czynników atmosferycznych.


Produkty 1 - 5 z 5

Pokaż:

5

  produktów na stronę