Instalacje sanitarno-wodno-kanalizacyjne


Produkty 1 - 5 z 9

Rury kanalizacyjne z PVC-U


- w podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji ułożonych w ziemi w pasie drogowym (pod jezdnią lub poza jezdnią) lub innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej,
- do wykonywania osłon dla innych przewodów oraz przepustów przez nasypy drogowe,
- odwodnień konstrukcji mostowych budowanych na trasach drogowych

Rury w wersji z wydłużonym kielichem mogą być stosowane na terenach szkód górniczych.

Rury i kształtki kanalizacyjne wykonane z polipropylenu (PP)


Rury i kształtki kanalizacyjne wykonane z polipropylenu (PP) przeznaczone są do:

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przemysłowej.

W trudnych warunkach np.: niskie temperatury, wysoki poziom wód gruntowych; narażonych na ciężkie warunki eksploatacji np.: wysokie temperatury i agresywność chemiczna ścieków, bardzo płytkie lub głębokie posadowienie, duże obciążenia dynamiczne naziomu, podwyższona ścieralność.

System kanalizacji wewnętrznej z PP-HT


Przeznaczony jest do montażu kanalizacji wewnętrznej np. w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, biurach, pralniach, szpitalach, laboratoriach, jak również do budowy instalacji przemysłowych oraz w rolnictwie.
Ze względu na neutralność biologiczną materiału, z którego wykonane są poszczególne elementy kanalizacji powyższy system zalecany jest do stosowania w przemyśle spożywczym.
Rury i kształtki produkowane sa z importowanego od producentów zachodnioeuropejskich granulatu polipropylenu w kolorze szarym i białym o gwarantowanej jakości, potwierdzonej wdrożonym w przedsiębiorstwie systemem zapewnienia jakości ISO 9001:2000.


Produkty 1 - 5 z 9

Pokaż:

5

    produktów na stronę