Izolacje łazienek


Produkty 1 - 5 z 6

CL 50


Powłoka uszczelniająca, elastyczna „SUPER EXPRESS 2-K”

Dwuskładnikowa, cementowo-polimerowa zaprawa do wykonywania wodoszczelnych, elastycznych powłok pod płytki ceramiczne

Właściwości

- wodoszczelna
- układanie płytek po 2 godzinach
- do wnętrz i na zewnątrz
- kryjąca rysy w podłożu
- nie zawiera rozpuszczalników

Opis

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego w miejscach nienarażonych na oddziaływania wody pod ciśnieniem. Do uszczelniania podłoży przed mocowaniem płytek ceramicznych. 1. Stosowanie wewnątrz budynków Do uszczelniania powierzchni tynków i jastrychów w miejscach stale mokrych lub narażonych na zawilgocenie, np. w: łazienkach, kabinach prysznicowych, toaletach, kuchniach i w pomieszczeniach z kratkami ściekowymi umieszczonymi w posadzce. CL 50 można stosować na ogrzewanych podłogach. 2. Stosowanie na zewnątrz budynków Do przeciwwilgociowego zabezpieczania podłoży betonowych i cementowych jastrychów przed mocowaniem płytek na tarasach oraz balkonach. Nie stosować na powierzchniach istniejących płytek ceramicznych.

CL 51


Powłoka przeciwwilgociowa „EXPRESS 1-K”

Folia izolacyjna w płynie do wykonywania elastycznych powłok uszczelniających pod płytki ceramiczne

Właściwości

- wodoszczelna i elastyczna
- kryjąca rysy w podłożu
- nie zawiera rozpuszczalników
- układanie płytek po 4 godzinach

Opis

Powłoka uszczelniająca Ceresit CL 51 służy do powierzchniowego, bezspoinowego uszczelnienia podłoży przed mocowaniem płytek ceramicznych, gresowych i kamiennych w: łazienkach, kuchniach, toaletach, natryskach, pralniach. Może być stosowana w budownictwie mieszkaniowym, w pomieszczeniach narażonych na okresowe zawilgocenie do uszczelniania takich podłoży jak: tynki i jastrychy cementowe (również grzejne), tynki cementowo-wapienne, mury wykonane na pełną spoinę. CL 51 nadaje się również do zabezpieczania podłoży wrażliwych na zawilgocenie: gazobetou, płyt gipsowokartonowych, gipsowo-włóknowych, włóknowo-cementowych i OSB, podłoży anhydrytowych, podłoży i tynków gipsowych, podłogowych zapraw wyrównujących. Powłoka uszczelniająca Ceresit CL 51 spełnia wymagania izolacji typu lekkiego.

CL 62


Taśma uszczelniająca

Wodoszczelna taśma do wzmacniania elastycznych powłok uszczelniających oraz do dylatacji i odkształcalnych spoin w okładzinach z płytek ceramicznych

Właściwości

- do kuchni, łazienek, na balkony
- wodoszczelna i elastyczna
- wyjątkowo łatwa w aplikacji
- stabilna na podłożu
- zapewnia trwałe połączenie
- wytrzymała na rozciąganie
- nie ulega procesom starzenia

Opis

Ceresit CL 62 jest taśmą z trylaminatu do uszczelnień dylatacji i odkształcalnych spoin w okładzinach z płytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych. Szczególnie zalecana do uszczelniania połączeń ściany z posadzką oraz dylatacji w budownictwie mieszkaniowym np. w łazienkach, kuchniach, na balkonach oraz w łaźniach publicznych. Ceresit CL 62 służy do wzmacniania elastycznych powłok wodoszczelnych Ceresit CL 50, CL 51, CR 90, CR 166 w miejscach połączeń powierzchni pionowych z poziomymi, krawędzi, szczelin dylatacyjnych, przejść rur instalacyjnych itp. Ceresit CL 62 zapewnia uzyskiwanie wodoszczelnych warstw pod okładzinami z płytek ceramicznych. Może być stosowana na podłogach i na ścianach, wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

CL 150


taśma butylowa

Właściwości

- na balkony i tarasy
- elastyczna
- łatwa w aplikacji
- zapewnia trwałe połączenie
- wytrzymała na rozciąganie
- odporna na alkalia
- wysoka przyczepność do większości materiałów

Opis

Taśma Ceresit CL 150 wykonana jest z wytrzymałej na rozerwanie włókniny polipropylenowej powleczonej kauczukiem butylowym. Warstwa butylu zabezpieczona jest dwuczęściowym papierem silikonowym. CL 150 służy do wzmacniania elastycznych powłok wodoszczelnych Ceresit CL 50 i CR 166 w miejscach połączeń powierzchni pionowych z poziomymi, naroży, krawędzi, szczelin dylatacyjnych, przejść instalacyjnych, itp. Szczególnie polecana jest do uszczelnienia połączenia pomiędzy obróbką blacharską, a jastrychem/betonem. Zastosowanie taśmy CL 150 eliminuje konieczność wykonania warstwy sczepnej z żywicy i zasypki piaskowej na obróbkach blacharskich. Zapewnia uzyskiwanie wodoszczelnych warstw pod okładzinami z płytek ceramicznych. CL 150 może być stosowana w miejscach nie narażonych działanie wody pod ciśnieniem.

CL 152


Taśma uszczelniająca

Wodoszczelna taśma do dylatacji i odkształcalnych spoin w okładzinach z płytek ceramicznych

Właściwości

- do kuchni, łazienek, na balkony, tarasy
- wodoszczelna i elastyczna
- wyjątkowo łatwa w aplikacji
- zapewnia trwałe połączenie
- wytrzymała na rozciąganie
- odporna na starzenie
- odporna na alkalia

Opis

Taśma Ceresit CL 152 służy do wzmacniania elastycznych powłok wodoszczelnych Ceresit CL 50, CL 51, CR 166 oraz powłoki uszczelniającej Ceresit CR 90 w miejscach połączeń powierzchni pionowych z poziomymi, naroży, krawędzi, szczelin dylatacyjnych, przejść rur instalacyjnych, itp. Zapewnia uzyskiwanie wodoszczelnych warstw pod okładzinami z płytek ceramicznych. Może być stosowana na podłogach i na ścianach, wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.


Produkty 1 - 5 z 6

Pokaż:

5

    produktów na stronę