Kleje do dociepleń


Produkty 1 - 5 z 12

CT 100 IMPACTUM


Dyspersyjna jednoskładnikowa elastyczna masa klejowo-szpachlowa do styropianu

Właściwości

- wysokoelastyczna
- zbrojona włóknami
- odporna na ekstremalne obciążenia mechaniczne i naprężenia termiczne
- wysoce hydrofobowa
- mostkuje rysy do 2mm
- nie wymaga gruntowania przed nakładaniem tynku
- możliwość barwienia w masie
- możliwość aplikacji maszynowej
- doskonałe parametry robocze
- wysoka wydajność

Opis

Gotowa do użycia masa do wykonywania warstwy zbrojonej przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków z zastosowaniem płyt styropianowych. Jest składnikiem złożonego systemu ociepleń (ETICS) ścian zewnętrznych budynków Ceresit Ceretherm Impactum. Może być stosowana również do naprawy uszkodzonych, spękanych istniejących systemów ociepleń. Masa Ceresit CT100 służy do wykonywania wysoce elastycznej i odpornej na uderzenia, warstwy zbrojonej przy ocieplaniu budynków nowo wznoszonych, jak i poddawanych termomodernizacji.

CT 280 Winter


Dodatek do zapraw cementowych ETICS

Dodatek przyspieszający wiązanie i wysychanie zapraw klejowych w warunkach obniżonej temperatury

Właściwości

- Umożliwia prowadzenie robót w obniżonej temperaturze i podwyższonej wilgotności powietrza
- Łatwy w użyciu
- Neutralny dla pozostałych właściwości materiałów

CT 325


Siatka z włókna szklanego

Właściwości

- Odporna na alkalia
- nie spływa
- odporna na rozerwanie

Opis

Siatka z włókna szklanego Ceresit CT 325 służy do zatapiania w zaprawy zbrojące, do stosowania we wszystkich systemach ociepleń ścian zewnętrznych Ceresit Ceretherm.

CT 83


Zaprawa klejąca EPS

Do mocowania płyt styropianowych przy ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą

Właściwości

- wysoce przyczepna do podłoży mineralnych i styropianu
- bardzo dobre parametry robocze
- odporna na warunki atmosferyczne
- możliwość aplikacji maszynowej

Opis

Zaprawa Ceresit CT 83 służy do przyklejania płyt styropianowych w ramach złożonego systemu ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) metodą lekką-mokrą w systemach Ceresit Ceretherm. Jest odpowiednia zarówno do obiektów nowo wznoszonych, jak i poddawanych termorenowacji. Przyklejone zaprawą płyty wymagają dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi tj. odpowiednimi kołkami rozprężnymi z tworzywa sztucznego. Do wykonywania na płytach styropianowych warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego należy stosować zaprawę Ceresit CT 85 lub CT 87. W przypadku ocieplania ścian fasadowymi płytami z wełny mineralnej należy używać zaprawy Ceresit CT 190, CT 180 lub CT 87.

CT 85


Zaprawa klejąco – szpachlowa EPS

Do mocowania płyt styropianowych oraz do wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatką przy ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą

Właściwości

- wysoce odporna na uderzenia
- unikatowa kombinacja włókien
- odporna na warunki atmosferyczne
- odporna na rysy i pęknięcia
- wysoce przyczepna do podłoży mineralnych i styropianu
- uelastyczniona
- możliwość aplikacji maszynowej

Opis

Zaprawa Ceresit CT 85 służy do ocieplania ścian ze-wnętrznych budynków metodą lekką-mokrą z zastoso-waniem płyt styropianowych. Jest składnikiem złożone-go systemu izolacji cieplenej (ETICS) ścian zewnętrz-nych budynków Ceresit Ceretherm. Zaprawa CT 85 stosowana jest zarówno do mocowania płyt styropianowych, jak i do wykonywania zbrojonej warstwy ochronnej przy ocieplaniu budynków nowo wznoszonych, jak i poddawanych termorenowacji. Cere-sit CT 85 poprzez zastosowanie specjalnie wyselekcjo-nowanej kombinacji włókien zwiększa odporność syste-mu ociepleń na uszkodzenia mechaniczne oraz odpor-ność na powstawanie rys.


Produkty 1 - 5 z 12

Pokaż:

5

    produktów na stronę