Nadproża betonowe strunobetonowe


Produkty 1 - 3 z 3

NADPROŻE ZESPOLONE LEIER STRONG


Nadproża zespolone z belkami sprężonymi typu LEIER STRONG N-115x71 są elementami zamykającymi otwory okienne i drzwiowe w konstrukcjach ściennych ceramicznych o różnych grubościach i przeznaczeniu. Składają się z trzech elementów które wzajemnie ze sobą współpracują:
a) prefabrykowanych belek sprężonych LEIER STRONG N-115x71
b) nadbudowy belek w postaci nadmurówki lub nadbetonu
c) żelbetowego wieńca stropowego

Prefabrykowane belki sprężone umieszczane są bezpośrednio nad otworami i stanowią rozciąganą część całego nadproża. Składają się z ceramicznych kształtek korytkowych, drutów sprężających oraz betonu. Wymiary takiego elementu wynoszą: b x h = 11,5cm x 7,1cm. Idea sprężenia polega na wstępnym naciągnięciu drutów dużą siłą, która po związaniu betonu w kształtce, zostaje zwolniona i przekazana bezpośrednio w belkę. Siła ta sprawia że belka ma większą nośność niż zbrojona tradycyjnie prętami bez sprężenia.

Nadbudowa belek stanowi wraz z wieńcem stropowym strefę ściskaną nadproża. Nadmurówkę wykonuję się z dwóch lub trzech warstw cegły pełnej lub kratówki ułożonych na zaprawie, bezpośrednio na belce prefabrykowanej. W przypadku wymagania dużych nośności nadproża, zamiast nadmurówki stosuje się nadbetonowanie belek o wysokościach odpowiadających dwóm lub trzem warstwom cegły.

Żelbetowy wieniec stropowy, wykonany bezpośrednio na nadbudowie, stanowi najwyżej położoną ściskaną część nadproża.

ZALETY:

 • wysoka nośność nadproży zespolonych w stosunku do rozwiązań tradycyjnych - rośnie wraz z wysokością nadbudowy
 • belki sprężone wykonane są jako prefabrykaty, co zapewnia prosty i szybki montaż na budowie
 • istnieje możliwość dostosowania nośności do indywidualnych potrzeb
 • tablice doboru nadproży zapewniają łatwy dobór właściwego rozwiązania, zależnie od rozpiętości stropu i obciążeń
 • przyspieszenie czasu budowy w stosunku do rozwiązań tradycyjnych
 • niski ciężar własny belki ułatwia jej ręczny montaż na budowie
 • projektowanie i wykonywanie nadproży zespolonych jest łatwe, dostosowane zarówno do pustaków THERMOPOR® P+W jak również tradycyjnej ceramiki
 • belki pakowane są w pakiety na paletach transportowych, co ułatwia załadunek i rozładunek
 • nadproże na ścianie zewnętrznej może być łatwo i szybko ocieplone materiałem termoizolacyjnym
 • ceramiczna powierzchnia belek nadproża wraz ze ścianą stanowi jednorodne podłoże pod tynk

NADPROŻE TYPU "L"


Keramzytobetonowe, zbrojone, prefabrykowane belki nadprożowe LEIER służą do przekrywania otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych, osłonowych i nośnych oraz w ścianach wewnętrznych nośnych.

 

Nadproża Leier produkowane są w następujących długościach:
90 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm, 210 cm, 240 cm, 270 cm

Minimalna długość oparcia belek nadprożowych wynosi:
90 mm w przypadku oparcia na murze wykonanym z elementów ceramicznych, silikatowych lub z betonu kruszywowego
120 mm w przypadku oparcia na murze wykonanym z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego

NADPROŻE DO ROLET


Nadproże do rolet typu Leier przeznaczone jest do okien i drzwi, w których montowane są żaluzje zewnętrzne zabezpieczające otwór. Wykonane jest z lekkiego betonu zbrojonego siatką stalową, stanowi samodzielny element konstrukcyjny w ścianie budynku.

• dostosowane do każdego rodzaju okien i rolet
• dostarczane wraz z wałkiem do nawinięcia pancerza rolety
• możliwe do zastosowania z roletami zwijanymi ręcznie lub automatycznie
• lekkie i łatwe w montażu
• zapewnia korzystny współczynnik przenikania ciepła ściany
• umożliwia swobodny dostęp do mechanizmu rolety
• przenosi obciążenie od muru powyżej rolety


Produkty 1 - 3 z 3

Pokaż:

5

  produktów na stronę