Płyty chodnikowe, meba


Produkty 1 - 1 z 1

Krata trawnikowa


KRATKA TRAWNIKOWO-DROGOWA BIELBET jest nowoczesnym rozwiązaniem utwardzania i stabilizacji podłoża.

KRATKA TRAWNIKOWO-DROGOWA BIELBET

 • pozwala na powiększenie powierzchni biologicznie czynnej;
 • podczas opadów atmosferycznych kratka stabilizuje grunt i zabezpiecza pojazdy przed ugrzęźnięciem;
 • umożliwia naturalną cyrkulację wody;
 • budowa kraty daje bardzo dobre warunki dla wegetacji trawy
 • zwiększa nośność nawierzchni przejezdnych i trawników
 • niska waga kraty ułatwia sprawny montaż i transport

KRATKA TRAWNIKOWO-DROGOWA BIELBET

 • składa się z systemu komór, tworzących w zarysie zespół sześciennych struktur oraz wyposażona w cztery kołki stabilizujące ją w podłożu.
 • posiada zaczepy łączeniowe, służące do montażu w układ tworzący jednolitą powierzchnię stabilną w poziomie i w pionie.
 • o wymiarach 335mm x 338 mm 50mm produkowana jest standardowo w kolorze czarnym lub zielonym.
 • wykonana z polietylenu o dużej gęstości o symbolu HDPE, uzyskiwanego również z procesu recyklingu odpadu tworzyw sztucznych

PRZEZNACZENIE:

KRATKA TRAWNIKOWO-DROGOWA BIELBET jest przeznaczona do stosowania w inżynierii komunikacyjnej dla dróg publicznych i dróg wewnętrznych:

kategoria I

 • Nawierzchnie dla stanowisk postojowych dla samochodów ciężarowych,
 • Nawierzchnie przeznaczone dla ruchu i jezdni manewrowych :
  • pobocza dróg,
  • osiedlowe drogi dojazdowe do budynków mieszkalnych, dojazdy do biurowców i obiektów produkcyjnych,
  • drogi dojazdowe i place manewrowe wzdłuż bloków mieszkalnych i obiektów przemysłowych,

kategoria II

 • Nawierzchnie chodników i parkingów dla pojazdów o ciężarze ≤ 2500 kg:
  • ścieżki i ciągi pieszych w parkach (tylko z obsiewem trawą)
  • wjazdy do garaży,
  • stanowiska do przyczep campingowych,
  • parkingi samochodowe,
 • Zabezpieczenia i umocnienia:
  • osłona przestrzeni wokół drzew rosnących wzdłuż chodników,
  • umacnianie obrzeży rowów odwadniających,
  • zabezpieczenie skarp przed erozją;

W przypadku stanowisk postojowych dla samochodów ciężarowych oraz nawierzchni dla ruchu manewrowego kratka może być stosowana w systemie z innymi betonowymi elementami płytowymi.

WARUNKI STOSOWANIA:

KRATKA TRAWNIKOWO-DROGOWA BIELBET może być stosowana:

 • z obsiewem trawą
 • z wypełnieniem kruszywem


Produkty 1 - 1 z 1

Pokaż:

5

  produktów na stronę