Emulbit EKO nawierzchniowy - wersja zimowa


Emulbit EKO Nawierzchniowy jako wysokojakościowa emulsja bitumiczno - lateksowa doskonale nadaje się:
  • do konserwacji i renowacji asfaltowych pokryć dachowych,
  • do wykonywania bezspoinowych, bezpapowych powłok dachowych zbrojonych siatkami, tkaninami technicznymi w SYSTEMIE EMULBIT,
  • wykonywania podposadzkowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych piwnic, łaźni, tarasów, także do izolacji przeciwwilgociowych podziemnych części budowli czyli ław i fundamentów, konstrukcji żelbetowych
  • po rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1 można gruntować podłoża mineralne pod właściwą izolację, bezpieczny w kontakcie ze styropianem i styrodurem

Tagi:

Dane techniczne

Skład asfalt, lateks, woda, dodatki uszlachetniające
Zużycie na 1 warstwę (bez rozcieńczania) 0,5 - 1 l/m2 (w zależności od rodzaju podłoża i zastosowania )
Temperatura stosowania Od +0 °C do +30 °C
Czas schnięcia (1mm warstwy mokrej) Maks. 6 godzin (temperatura powietrza 20°C wilgotność względna powietrza 65%)
Pozostałość suchej masy ok. 60% objętości
Ilość warstw 1-4 w zależności od zastosowania
Metoda nakładania Pędzel, szczotka dekarska, natrysk
Mycie narzędzi przed związaniem – wodą, po wyschnięciu - rozp. organicznym np. benzyna lakowa, nitro
Przechowywanie  Powyżej -5°C
Okres trwałości 12 miesięcy od daty produkcji
Opakowania Pojemniki plastikowe 10L 20L, beczki 200L
Specyfikacja techniczna PN-B-24002:1997
Atest higieniczny PZH HK/B/1309/02/2008

Podobne produkty


Powrót do: Izolacje Fundamentów

Kategorie