Emulbit EKO podkładowy - wersja zimowa


Emulbit EKO Podkładowy jako wysokojakościowa emulsja bitumiczna doskonale nadaje się:
  • Do wykonywania zabezpieczeń przeciwwilgociowych dachów, stropodachów, wylewek betonowych, piwnic, łaźni, tarasów ław,fundamentów, konstrukcji żelbetowych, oczek wodnych, zbiorników, oczyszczalni ścieków.
  • Do wykonywania na zimno warstw gruntujących i podkładowych pod Emulbit Eko nawierzchniowy i wklejania zbrojenia wewnętrznego (siatki i włókniny techniczne) w SYSTEMIE EMULBIT.
  • Po rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1 można gruntować podłoża chłonne mineralne pod właściwą izolację, jest znakomitym podkładem pod papy termozgrzewalne, lepiki, emulsje, masy i roztwory asfaltowe.
  • Zabezpiecza  betony przed korozją i wilgocią. Bezpieczny w kontakcie ze styropianem i styrodurem.

Tagi:

Dane techniczne

Baza asfalt, woda, dodatki uszlachetniające
Zużycie na 1 warstwę (bez rozcieńczania) 0,5- 1 l/m2 (w zależności od rodzaju podłoża i zastosowania)
Temperatura stosowania Od +0 °C do +30 °C
Czas schnięcia (1mm warstwy mokrej) Maks. 6 godzin (temperatura powietrza 20°C wilgotność względna powietrza 65%)
Ilość warstw 1-3 w zależności od zastosowania
Metoda nakładania Pędzel, szczotka dekarska, natrysk
Mycie narzędzi przed związaniem – wodą, po wyschnięciu - rozp. organicznym np. benzyna lakowa, nitro
Przechowywanie  Powyżej -5°C
Okres trwałości 12 miesięcy od daty produkcji
Opakowania Pojemniki plastikowe 10L i 20L, beczki 200L
Liczba warstw składowania 2 warstwy (bez przekładek)
Specyfikacja techniczna PN-B-24002:1997
Atest higieniczny PZH HK/B/1309/02/2008

Podobne produkty


Powrót do: Izolacje Fundamentów

Kategorie