Emulbit EKO styrklej


Emulbit EKO Styrklej jako wysokojakościowa emulsja asfaltowo-lateksowa doskonale nadaje się:
  • do przyklejania płyt izolacyjnych ze spienionego polistyrenu, styroduru, styropapy, lub twardej wełny mineralnej do podłoży chłonnych, betonu, ścian murowanych, drewna, zagruntowanych powłok.
  • Wytrzymuje napór 10 m słupa wody.
  • wykonywania trwale elastycznych powłok hydroizolacyjnych części podziemnych budowli, do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, tarasów, balkonów, powierzchni o nieregularnych kształtach i wykonywania hydroizolacji podposadzkowej
  • Jako masa szpachlowa do wypełniania pęknięć konstrukcji żelbetowych, fundamentów

Tagi:

Dane techniczne

Skład asfalt, lateks, woda, wypełniacze mineralne, dodatki uszlachetniające
Zużycie powłoki - ok. 1,0 – 1,2 kg/m2 na mm grubości nakładanej masy, klejenie - ok. 1,0 kg/m2 (punktowo) do 1,4 kg/m2 w zależności od rodzaju i nierówności podłoża
Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania +5 st.C do +30 st.C
Czas schnięcia Zależnie od grubości warstw, warunków otoczenia i podłoża czas tworzenia powłoki od 6 - 24 godzin, pełna wytrzymałość po 3-7 dniach
Pozostałość suchej masy ok. 65% objętości
Ilość warstw w zależności od zastosowania od 1 (klejenie) do 3 warstw (powłoka izolacyjna)
Metoda nakładania Paca, kielnia, szczotka dekarska
Mycie narzędzi przed związaniem – wodą, po wyschnięciu - rozp. organicznym np. benzyna lakowa, nitro
Przechowywanie temp. min. +5 st.C, produkt wrażliwy na temperatury ujemne
Okres trwałości 12 miesięcy od daty produkcji
Opakowania 10kg, 20kg, 200kg
Specyfikacja techniczna PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
Atest Higieniczny PZH HK/B/1309/02/2008

Podobne produkty


Powrót do: Izolacje Fundamentów

Kategorie