Krata trawnikowa


KRATKA TRAWNIKOWO-DROGOWA BIELBET jest nowoczesnym rozwiązaniem utwardzania i stabilizacji podłoża.

KRATKA TRAWNIKOWO-DROGOWA BIELBET

 • pozwala na powiększenie powierzchni biologicznie czynnej;
 • podczas opadów atmosferycznych kratka stabilizuje grunt i zabezpiecza pojazdy przed ugrzęźnięciem;
 • umożliwia naturalną cyrkulację wody;
 • budowa kraty daje bardzo dobre warunki dla wegetacji trawy
 • zwiększa nośność nawierzchni przejezdnych i trawników
 • niska waga kraty ułatwia sprawny montaż i transport

KRATKA TRAWNIKOWO-DROGOWA BIELBET

 • składa się z systemu komór, tworzących w zarysie zespół sześciennych struktur oraz wyposażona w cztery kołki stabilizujące ją w podłożu.
 • posiada zaczepy łączeniowe, służące do montażu w układ tworzący jednolitą powierzchnię stabilną w poziomie i w pionie.
 • o wymiarach 335mm x 338 mm 50mm produkowana jest standardowo w kolorze czarnym lub zielonym.
 • wykonana z polietylenu o dużej gęstości o symbolu HDPE, uzyskiwanego również z procesu recyklingu odpadu tworzyw sztucznych

PRZEZNACZENIE:

KRATKA TRAWNIKOWO-DROGOWA BIELBET jest przeznaczona do stosowania w inżynierii komunikacyjnej dla dróg publicznych i dróg wewnętrznych:

kategoria I

 • Nawierzchnie dla stanowisk postojowych dla samochodów ciężarowych,
 • Nawierzchnie przeznaczone dla ruchu i jezdni manewrowych :
  • pobocza dróg,
  • osiedlowe drogi dojazdowe do budynków mieszkalnych, dojazdy do biurowców i obiektów produkcyjnych,
  • drogi dojazdowe i place manewrowe wzdłuż bloków mieszkalnych i obiektów przemysłowych,

kategoria II

 • Nawierzchnie chodników i parkingów dla pojazdów o ciężarze ≤ 2500 kg:
  • ścieżki i ciągi pieszych w parkach (tylko z obsiewem trawą)
  • wjazdy do garaży,
  • stanowiska do przyczep campingowych,
  • parkingi samochodowe,
 • Zabezpieczenia i umocnienia:
  • osłona przestrzeni wokół drzew rosnących wzdłuż chodników,
  • umacnianie obrzeży rowów odwadniających,
  • zabezpieczenie skarp przed erozją;

W przypadku stanowisk postojowych dla samochodów ciężarowych oraz nawierzchni dla ruchu manewrowego kratka może być stosowana w systemie z innymi betonowymi elementami płytowymi.

WARUNKI STOSOWANIA:

KRATKA TRAWNIKOWO-DROGOWA BIELBET może być stosowana:

 • z obsiewem trawą
 • z wypełnieniem kruszywem

Tagi:

INSTRUKCJA MONTAŻU

 1. Wytyczyć planowaną powierzchnię zabudowy kratki trawnikowo-drogowej Bielbet za pomocą palików i sznurka,
 2. Wybrać ziemię na odpowiednią głębokość – w zależności od przeznaczenia,
 3. Wykop wypełnić warstwą nośną czyli kruszywem łamanym lub tłuczniem kamiennym- -wyrównać i dokładnie ubić
 4. Na wyrównaną i ubitą warstwę nośną należy położyć geowłókninę aby warstwa pisakowa nie wypłukała się podczas filtracji wody oraz aby zabezpieczyć przed przerostem trawy (szczególnie przy opcji wypełnienia kruszywem)
 5. Wysypać warstwę wyrównującą -podsypkę piaskową (3-5 cm)-wyrównać i ubić
 6. Układać kraty na przygotowanej warstwie podłoża łącząc je ze sobą na zaczepy;
 7. Po ułożeniu krat trawnikowo-drogowych komory wypełnić podłożem do trawników z nasionami trawy i z nawozem lub kruszywem.
 8. Wysokość wypełnienia ziemią ogrodową lub kruszywem powinna być taka aby po czasie,gdy kruszywo ulegnie samoistnej konsolidacji, powierzchnia wypełnienia znajdowała się 5 mm poniżej górnej krawędzi kratki trwanikowo-drogowej Bielbet.
 9. Nawierzchnia z kratką trawnikowo-drogową może być ograniczona obrzeżem, listwami ,rzędem kostek brukowych itp.
 10. Na etapie wzrostu trawy nie należy użytkować powierzchni w celu ułatwienia wegetacji trawy. Należy pielęgnować ją zgodnie z zasadami wegetacji trawników.

Warstwa podbudowy zależy od przeznaczenia oraz warunków naturalnych gleby. W szczególnych warunkach gruntowych sposób montażu określa projektant. Na gruntach mniej przepuszczalnych (np. glina) podbudowę należy zwiększyć o ok 20cm.

PrzeznaczenieGrubość warstwy nośnejGrubość warstwy wyrównującej
-Ruch pieszych -zabezpieczenia drzew, umocnienia skarp i rowów 10-15 cm 3-5 cm
Samochody osobowe 20-30 cm 3-5 cm
Drogi wewnętrzne 45-55 cm 3-5 cm
Samochody ciężarowe Drogi publiczne 45-55 cm 3-5 cm

Prawidłowe wykonanie warstwy nośnej i wyrównującej daje pewność że kratki nie uszkodzą się pod kołami samochodów i nie powstaną koleiny.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe w wyniku niewłaściwego montażu krat trawnikowo-drogowych Bielbet.

Podobne produkty


Powrót do: Płyty chodnikowe, meba

Kategorie